Kim jesteśmy

MonitLab Sp. z o.o. - Spółka założona na początku 2020 r. na potrzeby realizacji projektu B+R współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Głównym celem spółki jest realizacja projektów B+R, oraz rozwój w kierunku innych metod analitycznych oznaczania leków w płynach biologicznych u ludzi z możliwością ich szerokiego zastosowania w TDM.

W marcu 2020 r. MonitLab rozpoczął pracę nad projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Opracowanie metody HPLC oznaczania poziomów posakonazolu w osoczu ludzkim z przeznaczeniem do terapeutycznego monitorowania leku w celu poprawy bezpieczeństwa terapii grzybic układowych u pacjentów hematoonkologicznych”.

Zespół

Serce zespołu stanowią naukowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy analitycznej, bogatym dorobkiem naukowym w dziedzinie farmacji i medycyny.

Kontakt

MonitLab Sp. z o.o.
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

NIP: 5170405810
REGON: 385772655
KRS: 0000837142

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy spółki 14 000,00 PLN.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Monitlab Sp. z o.o. zgodnie z Polityka Prywatności, której treść akceptuję.