MonitLab Sp. z o.o.
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

tel: 505 543 170

e-mail: biuro@monitlab.pl

NIP: 5170405810
REGON: 385772655
KRS: 0000837142

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy spółki 14 000,00 PLN.