Laboratorium

jars photopH meterpipet tips boxcheep pipets

MonitLab jest obecnie częścią Poznańskiego Parku Technologicznego w Poznaniu. Laboratorium zlokalizowane jest w budynku H, lokal 221. Gdzie nas znaleźć ?

https://ppnt.poznan.pl/

Pracujemy wg najwyższych standardów laboratoryjnych, przy użyciu nowoczesnych sprzętów i metod.

Kontakt

MonitLab Sp. z o.o.
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

NIP: 5170405810
REGON: 385772655
KRS: 0000837142

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy spółki 14 000,00 PLN.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Monitlab Sp. z o.o. zgodnie z Polityka Prywatności, której treść akceptuję.