Paulina Zalewska - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor nauk farmaceutycznych. Współzałożyciel spółki MonitLab Sp. z o.o., powstałej w styczniu 2020r.

W marcu 2020 r. MonitLab rozpoczął pracę nad projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Opracowanie metody HPLC oznaczania poziomów posakonazolu w osoczu ludzkim z przeznaczeniem do terapeutycznego monitorowania leku w celu poprawy bezpieczeństwa terapii grzybic układowych u pacjentów hematoonkologicznych”.