PROJEKT B+R

Projekt B+R “Opracowanie metody HPLC oznaczania poziomów posakonazolu w osoczu ludzkim z przeznaczeniem do terapeutycznego monitorowania leku w celu poprawy bezpieczeństwa terapii grzybic układowych u pacjentów hematoonkologicznych” ma na celu powstanie prototypu, niezbędnego do racjonalizacji farmakoterapii pacjentów głównie onkologicznych.

Pomysł jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie TDM (therapeutic drug monitoring), czyli postępowania polegającego na pomiarach stężenia leku we krwi oraz obliczaniu na podstawie tych wyników indywidualnych dawek dla pacjentów. Jest to praktyka stosowana z dużym powodzeniem już w wielu państwach Świata, powoli także i w Polsce.