TDM

Terapia monitorowana - TDM

drug concentration and efficacy relation schema

Pomiędzy stężeniem leku we krwi a jego działaniem istnieje większa korelacja niż pomiędzy podaną dawką leku a działaniem. TDM [Therapeutic Drug Monitoring] ma na celu takie dawkowanie leku u chorego, aby uzyskane stężenia mieściły się w zakresie przedziału stężeń charakteryzujących się dla danego leku dużym stopniem skuteczności działania i małym ryzykiem wystąpienia objawów toksycznych.

tdm complex diagram

Terapia monitorowana - TDM

three advantages for a patient

Medycyna personalizowana to innowacyjna metoda leczenia, dająca pacjentom i lekarzom możliwość całkowicie nowego, indywidualnego podejścia do leczenia farmakologicznego, co pozwala na wydajniejsze i bezpieczniejsze stosowanie leków. Korzyści płynące z takiego postępowania gwarantują optymalne wykorzystanie tradycyjnych metod terapeutycznych w leczeniu chorób, a także zastosowanie terapii i leków nowej generacji. Jest to całkowicie nowe podejście zrywające z dotychczas często stosowaną praktyką leczenia wszystkich pacjentów z danym schorzeniem tą samą metodą lub lekiem i wystandaryzowaną dawką. Obecnie medycyna personalizowana ma największe zastosowanie w onkologii, ale rozwija się dynamicznie także w innych dziedzinach, będąc niewątpliwie przyszłością medycyny.

KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII

right dosage icon

Odpowiednie dawkowanie leku.

drug concentration y icon

Stężenie, jakie lek osiąga we krwi.

Kontakt

MonitLab Sp. z o.o.
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

NIP: 5170405810
REGON: 385772655
KRS: 0000837142

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy spółki 14 000,00 PLN.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Monitlab Sp. z o.o. zgodnie z Polityka Prywatności, której treść akceptuję.