PROJEKT B+R

Od stycznia 2020 roku prowadzimy projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie metody HPLC oznaczania poziomu pozakonazolu w osoczu ludzkim. Zastosowanie metody w Terapeutycznym Monitorowaniu Leków (TDM) pozwoli podnieść skuteczność i bezpieczeństwo terapii oraz profilaktyki grzybic układowych.

Dlaczego projekt jest ważny?

Inwazyjne zakażenia grzybicze (IFI – invasive fungal infection) stanowią istotne powikłanie współczesnych terapii onkologicznych i hematologicznych, utrudniające leczenie oraz zwiększające śmiertelność pacjentów z obniżoną odpornością.

Do grupy wysokiego ryzyka IFI należą chorzy na nowotwory hematologiczne oraz biorcy transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych. Wystąpienie zakażenia grzybiczego wiąże się często z koniecznością odroczenia lub przerwania leczenia, co niekorzystnie wpływa na wyniki leczenia przeciwnowotworowego.

Badania naukowe oraz europejskie rekomendacje ECIL wskazują na konieczność monitorowania stężenia pozakonazolu oraz innych leków przeciwgrzybiczych, jako warunek skutecznej terapii przeciwgrzybiczej.

patient safety icon

Zwiększenie bezpieczeństwa terapii pacjentów.

healing efficacy improvement icon

Zwiększenie skuteczności leczenia.

patient safety icon

Ograniczenie kosztów związanych z późniejszym leczeniem powikłań lub działań niepożądanych leku, wynikających ze zbyt wysokiego stężenia leku we krwi.

Z punktu widzenia skuteczności terapii ważne jest nie tylko to, jaką dawkę leku przyjmie pacjent, ale także to, jakie stężenie osiąga lek we krwi. Jeśli jest go zbyt mało, leczenie nie będzie skuteczne.

Zbyt wysokie stężenie może z kolei zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych, a dodatkowo niepotrzebnie obciąża narządy metabolizujące lek (wątrobę i nerki) a także podnosi próg wrażliwości organizmu, a więc wymusza stosowanie coraz większych dawek leku.

Zagrożeniem jest także wzrost oporności patogenów na skutek zbyt niskich poziomów leku, jak również działania niepożądane jakie mogą być wynikiem zbyt wysokich stężeń leku we krwi (antybiotyki, leki przeciwgrzybicze).

Rozwiązaniem tego problemu jest monitorowanie stężenia leku we krwi pacjentów, aby na tej podstawie móc dobrać dawkowanie leku indywidualnie dla każdego pacjenta, co umożliwia stworzona przez nas metoda HPLC.

Usługi

Laboratorium MONITLAB oferuje usługę TDM pozakonazolu w osoczu. Do oznaczenia niezbędna jest bardzo niewielka ilość matrycy, co jest niezwykle istotne w rutynowym monitorowaniu stężeń leku.

Oferta obejmuje zarówno oznaczenie pojedynczych próbek (tzw stężeń minimalnych), jak również pełnych profili farmakokinetycznych, pozwalających na wykrycie potencjalnych interakcji z innymi stosowanymi jednocześnie lekami.

Szczegóły oferty ustalane są indywidualnie poprzez formularz kontaktowy bądź kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zalety usługi

Aktualności

Kontakt

MonitLab Sp. z o.o.
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

NIP: 5170405810
REGON: 385772655
KRS: 0000837142

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy spółki 14 000,00 PLN.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Monitlab Sp. z o.o. zgodnie z Polityka Prywatności, której treść akceptuję.